Privacyverklaring

Aktiva Tours hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren we u over de wijze waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Uw privacy is voor Aktiva Tours B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat dit betekent, leest u hieronder in onze privacy- en cookieverklaring.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.
   

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aktiva Tours B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aktivatours.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aktiva Tours B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Aktiva Tours B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Aktiva Tours B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aktiva Tours B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt en bewaard voor een periode van 5 jaar na de laatste boeking. Daarna wissen we uw persoonlijke gegevens. En stel dat we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we uw gegevens anoniem.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aktiva Tours B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aktiva Tours B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Aktiva Tours B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Onze hostingpartij


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aktiva Tours B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aktiva Tours B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij en derde partijen gebruiken:

 

Cookie; Entiteit; Waarborgen

Soort

Doel

Bewaartermijn

ActiveCampaign
ActiveCampaign, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Analytisch, marketing

Deze cookies kunnen gebruikt worden om rapporten op te stellen van het verkeer op de website vanuit ActiveCampaign en om de opvolging naar bezoekers persoonlijk te maken.

 1 maand

Google Tag Manager
Google LLC, Verenigde staten
Privacyverklaring

Functioneel

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie

Google Analytics
Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar

Google Ads Conversion
Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing

Cookies van Google Ads worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online websitegedrag.

Maximaal 1 jaar

Google Dynamic Remarketing
Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies worden geplaatst, zodat wij relevante advertenties kunnen weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Maximaal 1 jaar

Facebook Custom Audience
Facebook, Inc., Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Maximaal 3 maanden

LinkedIn Ads
LinkedIn Corporation, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies worden geplaatst om het online advertentieaanbod te verbeteren en ons inzicht te geven in onze campagneprestaties.

Maximaal 2 jaar

LinkedIn Analytics
LinkedIn Corporation, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

Maximaal 2 jaar

Facebook Connect
Facebook, Inc., Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren.

Maximaal 3 maanden

YouTube
Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing

Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube-video op de website gezet en wanneer de gebruikers deze bekijkt, komt er informatie vrij.

Maximaal 6 maanden

Diversen:
First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 5 jaar

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aktiva Tours B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aktivatours.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aktiva Tours B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aktiva Tours B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aktivatours.nl.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 april 2022.

Ervaringen van reizigers

Reizigers beoordelen ons gemiddeld met een:
8,9

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 5% korting op de eerstvolgende boeking

Ontvang elke week onze digitale nieuwsbrief met reistips en weetjes!