Privacyverklaring

Aktiva Tours hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren we u over de wijze waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wanneer u gegevens aan Aktiva Tours verstrekt, vallen uw gegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nr. m1627390. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult, gebruiken we uitsluitend om service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. Ativa Tours gebruikt uw gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze eigen diensten. We delen uw gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. We gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat we hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Aktiva Tours verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. We zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen we verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme-regel en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen we besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
We zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen via info@aktivatours.nl.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan info@aktivatours.nl.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Op deze pagina leest u altijd het actuele privacy-beleid.