Privacy-16

periode

bestemming

reissoort

privacy

privacy


Privacy policy
Aktiva Tours hecht veel waarde aan†uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren we u over de wijze waarop we omgaan met†uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer†u gegevens aan†Aktiva Tours†verstrekt, vallen†uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van†uw persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nr.†m1627390.†U kunt deze inzien via†www.cbpweb.nl.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die†u invult, gebruiken we uitsluitend om service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of†u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. We gaan er van uit dat†u de thuisblijvers zelf informeert dat we hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die†Aktiva Tours†verzamelt en verwerkt, verwijzen we†u naar onze registratie bij het CBP. Via†www.cbpweb.nl†heeft u†direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die†u bij ons heeft geboekt. We zullen†uw persoonsgegevens nooit zonder†uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciŽle exploitatie.

Wanneer†u naar het buitenland reist, kunnen we verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat†uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme-regel en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen we besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
We zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien†u inzage, correctie en/of verwijdering van†uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen via†info@aktivatours.nl.

Vragen
Heeft†u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt†u deze richten aan†info@aktivatours.nl.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy-policy. Op deze pagina leest u altijd het actuele privacy-beleid.

Laatste wijziging: januari 2020.

To Top